شهردار بناب خبر داد؛ طرح تبدیل پارک ساحلی بناب به پارک آرامش

برزگرجلالی ، شهردار بناب  اظهار داشت: درصدد تبدیل پارک ساحلی به پارک آرامش هستیم.

مسعود برزگرجلالی  درجریان دیدار از پارک ساحلی و بررسی امکانات موجود در آن ، با بیان این نکته که گسترش فضاهای سبز و تفریحی مناسب ،از وظایف اصلی شهرداریهاست و این امر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد،گفت : نظر به این که محل وسیع در نظر گرفته شده برای پارک ساحلی ، از آرامش و آب و هوایی ویژه برخوردار است و به علت استقرار بیرونی از فضای شلوغ شهری ، دارای مزیت هایی به خاص به لحاظ نبود آلودگی های صوتی و آب و هوایی و امکان گسترش در تمامی جنبه های رفاهی، تفریحی و خدماتی بوده و مکان مناسبی ، برای فراغت روح و جسم شهروندان به نظر می باشد، مصمم هستیم با توسعه فضاهای سبز و ست های ورزشی ، اقامتی ( آلاچیق ها) ، خدماتی و بوفه ای ووسایل بازی کودک در این مکان وسیع و کف سازی مناسب آن ، محل مربوطه را به پارک آرامش تبدیل نمائیم تا شهروندان محترم با فراغت خاطر،به دور از دغدغه های شهری و صداهای مزاحم،در آب و هوایی پاک بتوانند لحظاتی خوش و آرام بخش را در کنار خانواده عزیز خویش سپری نمایند روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری بناب.