اشتباه نکنید این تصاویر مربوط به محلات حاشیه نشین شهر بناب نیست که به امان خدا رها شده اند، مربوط به روستاهای بناب هم نیست.

بلکه این تصاویر مربوط به فاضلاب کثیفی است که سالیانی است که در یکی از کوچه های قدیمی ولی فراموش شده  شهرمان جریان دارد.

  کوچه تنگه کوچه غربی دربند سبحان 8 ( یا نام قدیمی آن شهید گلشنی یا دربند مسجد) این کوچه با وجود اینکه فاصله  کمی از مرکز شهر دارد، غریب افتاده است.

مردان، زنان و کودکان این محله سالهاست که به دلیل عدم وجود شبکه فاضلاب شهری در این محله ناظر فاضلابی هستند که همه روزه در معبر عمومی رها می شود و کودکان مظلوم این محله ندانسته در کنار این کثافات بازی می کنند و .

  جالب است بدانید که بعد از صدها نامه و طومارهایی که بوسیله اهالی این محله که به اداره فاضلاب شهرستان، شهرداری، دفتر امام جمعه، نماینده و غیره.

در طی سالهای اخیر نوشته شده است، تاکنون هیچ اقدامی از سوی هیچ نهاد و سازمانی برای رفع این مشکل بزرگ صورت نگرفته است.

در سالهای گذشته به مبارکی، شبکه فاضلاب شهری در سطح شهر بناب توسعه پیدا کرد.

و کوچه های مجاور صاحب شبکه فاضلاب شهری شدند.

اما به دلایل نامعلوم این طرح به محض رسیدن به سر دربند سبحان 8 متوقف شد و این توقف تاکنون با وجود پیگیری های فراوان و مستمر از طرف اهالی این محله همچنان ادامه دارد و کسی هم در قبال این مساله پاسخگو نیست.

سال گذشته نماینده قبلی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در طی سخنرانی که در مسجد شهدای این دربند داشت برای کسب رای وعده هایی برای حل این مشکل داد که به تحقق نپیوست.

  در کنار این مشکل یکی دیگر از مشکلات این محله وضعیت آسفالت بسیار بسیار اسفناک این محله است.

آسفالت قدیمی این محله در اثر کند و کاری های صورت گرفته بوسیله ادارات مختلف کاملا از بین رفته است و اهالی این محله کاملا در گل و لای و کثافت دست و پا می زنند تا آنجا که حتی تاکسی ها و تاکسی تلفنی ها هم حاضر نیستند وارد این کوچه طویل که از هر دو طرف هم به خیابانهای اصلی راه دارد بشوند و اگر هم وارد شوند شروع به اعتراض می کنند.

این در حالی است که شهرداری ادعا می کند که این کوچه در مسیر خیابان کشی قرار دارد.

اما با وجود اینکه در طی چند سال اخیر چندین خانه در این محله نوساز شده است، اما شهرداری هیچ اقدامی در جهت اجرای طرح خیابان کشی انجام نداده است و این امر باعث عدم رسیدگی به این محله شده است.

از طرف اهالی که از وعدهای دروغین مسئولین خسته شده اند.

رونوشت به: نماینده محترم شهرستان شهرداری شهرستان بناب فرمانداری شهرستان بناب اداره فاضلاب شهرستان بناب ------------------------- فرستنده خبر: احمد.