گرد و غبار شدید در هوای شهرهای جنوب استان، مدارس برخی از شهرهای آذربایجان شرقی را به تعطیلی کشاند.

این توده گرد و غبار که از کشور عراق وارد ایران شده است باعث ایجاد مشکلاتی بخصوص در نواحی نزدیک به این کشور بویژه استان خوزستان شده است.

شهر ما نیز از این پدیده بی نصیب نمانده است و به این دلیل مدارس ابتدایی و راهنمایی بناب در روز یکشنبه مورخه 28/01/90 تعطیل بودند.