تدوین طرح های مشترک بین شهرداری ها راهکاری برای حل مشکلات جامعه است

شهردار مراغه گفت: تدوین طرح های مشترک عمرانی و خدماتی بین مدیریت شهری شهرهای مختلف از مهمترین راهکارهای اساسی در حل مشکلات شهری و شهروندی منطقه است.

نادر ابراهیمی روز دوشنبه در نخستین نشست هم اندیشی شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای بناب، عحبشیر، ملکان و مراغه افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهرها در صف اول خدمت به مردم و جامعه قرار دارند.

وی اظهار کرد: تدوین و اجرای طرح های مشترک در حد فاصل دو شهر و یا اجرای مشترک آن در یکی از شهرها علاوه بر صرفه جویی موجب توسعه خدمات شهری می شود.

وی گفت: در زمان کنونی با توجه به شرایط کشور موثرترین و چشم گیرترین فعالیت ها در شهرستان ها از سوی شهرداری ها انجام و مدیریت های شهری می توانند با وحدت و در کنار هم بودن زمینه ارایه خدمات بهتر به مردم منطقه را بیشتر فراهم کنند.

شهردار بناب نیز در این آیین با اشاره به اینکه مدیریت شهری این شهرها نماینده نیم میلیون نفر جمعیت هستند، گفت: رسیدن به این هدف نیازمند همگرایی، وحدت و همفکری در راستای تدوین و اجرای خدمات فرهنگی، عمرانی و خدماتی است.

مسعود برزگر جلالی افزود: خدمت به شهر و شهروندان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مدیریت شهری بوده که باید در این راستا علاوه بر ارایه خدمات عمرانی و آبادانی، برنامه ریزی اساسی انجام شود تا مردم منطقه از آثار این طرح ها بهره مند شوند.

وی ارایه خدمات مشترک بین مدیریت های شهری را ابتکار عملی تدبیرگونه خواند و خاطرنشان کرد: در این راستا، انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی برخی محدودیت های فکری و موانع طرح ها را از بین می برد.

شهردار عجبشیر نیز در این آیین با اشاره به اینکه در صورت تحقق همکاری مدیریت شهری این چهار شهر علاوه بر صرفه جویی در هزینه زمینه توسعه این منطقه نیز فراهم می شود، گفت: تشکیل دبیرخانه، اعلام دستور جلسه و تعیین محل برگزاری این جلسه ها اقدامی مثمرثمر در این راستاست.

شهریار برقی افزود: با حرکت های دسته جمعی و جلب مشارکت مردم می توان طرح های اساسی و مهمی را در منطقه اجرا کرد.

شهردار ملکان نیز در این جلسه رضایت مندی و ارایه خدمات به مردم را از اهداف مهم اعلام کرد و گفت: مدیریت های شهری تمام کارهای خود را در راستای تحقق این هدف انجام می دهند.

علی حسین قطبی افزود: طرح های هدفمند و مشارکتی در شهرهای منطقه نیز باید در راستای افزایش رضایتمندی مردم منطقه اجرا شود.

نخستین همایش هم اندیشی شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای بناب، عجبشیر، ملکان و مراغه به همت و ابتکار مدیریت شهری مراغه برگزار شد.

ایرنا.