وضعيت حجاب و اخلاق در شهرستان بناب عالي است

فرمانده نيروي انتظامي بناب گفت: سال گذشته در شهرستان بناب 800 کيلوگرم انواع مواد مخدر که در حال عبور از اين شهرستان به مقصد ساير استان ها بود، کشف و ضبط شده است.

به گزارش بناب نیوز به نقل از روزنامه رسالت، سرهنگ علي سلطاني وش در اجتماع مسئولين و قشرهاي مختلف مردم بناب از به‌کارگيري 70 پليس افتخاري درآينده نزديک در شهرستان بناب خبرداد و افزود: به منظورجلب همياري و مشارکت بيشتر مردم در ارائه خدمات شايسته توسط نيروي انتظامي به جامعه امسال 70 نفر سهميه جذب و به‌کارگيري پليس افتخاري براي شهرستان بناب اختصاص يافته است که اين آمار نسبت به ساير شهرستانها از آمار بيشتري برخوردار است.

وي افزود:اين پليسهاي افتخاري از امتياز استخدام رسمي در آينده نيز برخوردار خواهند بود.

فرمانده نيروي انتظامي بناب سپس با بيان اينکه وضعيت حجاب و اخلاق در شهرستان بناب در سطح عالي است؛ تصريح کرد: در عين حال دغدغه امام جمعه و روحانيت شهرستان را به ديده منت قبول کرده و در اين راستا تعداد گشتهاي ارشاد را در سطح شهر افزايش داده ايم.