کاهش سطح زيرکشت پياز در حاشيه درياچه اروميه بدلیل شوری آب چاه ها

مدير آب و خاک سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي از کاهش سطح زيرکشت پياز در شهرستان هاي حاشيه درياچه اروميه بدلیل شوری آب چاه های زراعی در این مناطق خبر داد.

به گزارش بناب نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، کامران يوسفي راد دوشنبه با بیان اين مطلب در میان خبرنگاران اظهار داشت: غير قابل کشت شدن اراضي، شوری آب چاه ها و کاهش کيفيت خاک از عوارض خشکی درياچه اروميه است که توسعه آبياري قطره اي براي حفظ باغات شهرستان هاي حوزه این دریاچه موثرترین راهکار در کاهش مصرف آب در حوزه بوده و جايگزيني باغات و استفاده از گياهان مقاوم به شوري و کم آبي نیز از راهکارهاي پيشنهادي کارشناسان به بهره برداران است.

وي از آذرشهر، اسکو، ملکان، عجب شير، شبستر، تبريز و بناب از شهرستان هاي مشرف به درياچه اروميه در آذربايجان شرقي نام برد و تصریح کرد: با توجه به اینکه توسعه و افزايش سطح زيرکشت در اين شهرستان ها امکان پذير نيست، تلاش براي حفظ شرايط موجود در این مناطق از برنامه هاي اصلي سازمان جهاد کشاورزی استان است.

مدير آب و خاک سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي با اشاره به ضرورت کشت گياهان جايگزين با نياز آبي کم در شهرستان هاي حاشيه درياچه اروميه تاکید کرد: با توجه به کاهش سطح زيرکشت پياز در شهرستان هاي حاشيه درياچه اروميه، محصولاتي نظير کلزا، گلرنگ و زيره که نياز آبي کمی در قیاس با سایر گیاهان مانند پیاز دارند، جايگزين مناسبي برای کشت در اين شهرستان ها هستند.

يوسفي راد در پایان با اشاره به برنامه ریزی هاي صورت گرفته براي حفظ درآمد بهره برداران در نواحي مجاور به درياچه اروميه اظهار داشت: توسعه صنايع تبديلي و بسته بندي با نياز آبي پایین و يا توسعه گاوداري هاي سنّتي براي حفظ درآمد و جلوگيري از مهاجرت از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده در مناطقي غیر قابل کشت است که اجرایی شدن آنها، حفظ کشاورزي در حاشيه درياچه اروميه را به دنبال خواهد داشت.