بازدید برزگر جلالی از سطح شهر بناب

مسعود برزگر جلالی شهردار بناب جهت بررسی حضوری وبازدید محلی از پاره ای مشکلات مطروحه از طرف شهروندان محترم، روز شنبه 21 تیر ماه با هیات همراه خود بازدیدی از برخی مناطق و محلات شهر بناب بعمل آورد.

شهردار بناب در این بازدید از مجتمع مسکونی پردیس واقع در خیابان امام نرسیده به میدان استاد شهریار،تنگه کوچه غربی منتهی به باقر آباد، بیمارستان شهدا و بیمارستان امام خمینی (ره)حضور یافته و به بررسی مشکلا ت مطروحه در مناطق فوق نظیر:توسعه فضای سبز،اهتمام بیشتر به اجرایی سازی بند 20 ماده 110 قانون شهرداری ها در تنگه کوچه غربی منتهی به باقرآباد و تعیین تکلیف زمین های خالی،مساعدت برای شن ریزی پارکینگ اورژانس داخل بیمارستان شهدا و پارکینگ مقابل بیمارستان ،تقویت فضای سبز بیمارستان امام ومساعد به رفع مشکل پارکینگ داخلی اورژانس بیمارستان پرداخته و قرار شد تا حد توان در حل مشکلات و معضلات مطروحه قدمهای اساسی درقالب خدمات متقابل برداشته شود.

روابط عمومی شهرداری بناب.