عمليات اجرايي دومين سامانه پرتوي كشور در پژوهشكده مواد شهرستان بناب روز شنبه با حضور معاون سازمان انرژي اتمي و رئيس پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي كشور آغاز شد.

محمد قنادي افزود: انرژي هسته اي آنچنان جايگاهي در مسائل پزشكي ، كشاورزي و صنعت دارد كه بدون آن زندگي بسيار سخت و دشوار خواهد بود .

قنادي با بيان اينكه هم اكنون 25 درصد برق دنيا توسط 432 نيروگاه هسته اي تامين مي شود گفت: كشورهايي كه داراي نيروگاه هسته اي هستند كه از نظر صنايع در حد بالايي هستند.

رئيس پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي كشور در ادامه سخنانش توسعه اقتصادي و علمي شهرستان بناب را از مهمترين نتايج احداث سامانه پرتوي عنوان كرد.

رئيس پژوهشكده مواد بناب هم در اين آيين ، پرتودهي بسته‌بندي نهايي محصول، عدم تاثير دما، فشار و رطوبت بر عملكرد آن، عدم ايجاد آثار سو بر مصرف‌كنندگان، تاثير فوري و قابليت استفاده فوري از محصول و همچنين عدم استفاده از افزودني‌هاي شيميايي را از مزاياي منحصر به فرد اين سامانه عنوان كرد.

احمد نوزاد افزود: با راه اندازي اين سامانه ، توان فناوري هسته اي پژوهشكده مواد بناب به ميزان قابل توجهي ارتقا مي يابد.

رئيس مركز طرح هاي كلان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري هم در اين آيين گفت: مزيت بزرگ سامانه پرتوي بناب اين است كه در بطن خودش هم علم دارد هم فناوري و هم توليد و اين مي تواند امتياز بزرگي براي فعال تر كردن مراكز علمي و دانشگاهي منطقه باشد.

غلامحسين رحيمي افزود: هم اكنون كشور ما در حوزه پرتودهي و فناوري هسته اي گامهاي بزرگي برداشته و دانش فناوري كشور به سمت مطلوبي حركت مي كند.

اجراي طرح سامانه پرتوي بناب در زميني به مساحت 12 هزار مترمربع و زيربناي شش هزار مترمربع تا 20ماه آينده به اتمام خواهد رسيد.

در اين آيين رئيس مركز طرح هاي كلان معاونت علمي و فني رياست جمهوري، روساي پژوهشكده هاي سازمان انرژي اتمي و جمعي از مسئولين محلي و متخصصين علوم هسته اي نيز حضور داشتند.