شماره تلفن های ثابت بناب از نیمه دوم مرداد ماه 8 رقمی می شود.

شماره تلفن های ثابت بناب از نیمه دوم مرداد ماه 8 رقمی شده و کد شهرستانی نیز حذف می گردد.

به گزارش بناب نیوز به نقل از منابع نزدیک به شرکت مخابرات شهرستان بناب، از نیمه دوم مرداد ماه امسال با حذف دو رقم ابتدایی شماره تلفن های ثابت بناب(72) و جایگزینی آن با سه رقم جدید(377) طرح 8 رقمی شدن شماره تلفن های ثابت بناب آغاز خواهد شد.

همچنین این گزارش می افزاید ، این طرح که تقریبا با تاخیر حدود یک سال اجرا می شود یک طرح استانی بوده و طی این تغییرات تمامی کد ها بین شهرستان های استان حذف شده و برای تماس از خارج استان نیز تنها کد مشترک (041) کاربرد خواهد داشت.