یکصد کیلومتر کانال در پایاب سد علویان درحوزه شهرستان بناب ساخته شده است

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب گفت: تاکنون حدود یکصد کیلومتر کانال به همراه جاده سرویس و ابنیه فنی لازم در پایاب سد علویان درحوزه این شهرستان ساخته شده است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، جعفر صادقی افزود: بدنبال وقوع کم آبی های چند سال اخیر و پسروی و خشک شدن قسمت اعظمی از دریاچه ارومیه و افزایش بازدهی آبیاری و کاهش تلفات آب در واحد سطح، ساخت کانال های آبیاری سه و چهار از برنامه های کاری و اجرایی مهم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب در چند سال گذشته بوده است.

وی اظهار کرد: با اجرای این طرح ها پنج هزارو 500 هکتار از اراضی زراعی و باغی این شهرستان تحت پوشش قرار گرفته است.

صادقی ادامه داد: این طرح با 120 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده وهم اکنون نیز ادامه دارد و در سالجاری کانال روستاهای خوشه مهر وینگی کند خوشه مهر به طول 19 کیلومتر و با اعتبار 25 میلیارد ریال اعتبار با تحت پوشش قراردادن حدود 900 هکتار از اراضی زراعی و باغی در حال اتمام است.

وی افزود: در سال های آینده نیز با شناسایی و مطالعاتی که از مناطق مورد نیاز درسطح شهرستان انجام گرفته گسترش شبکه پایاب تا برخورداری تمام اراضی ادامه خواهد یافت.