مسیر های برگزاری بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان اعلام شد در حالیکه نامی از شهر دوچرخه ایران به چشم نمی خورد.

اين تور در شش مرحله و از سيزدهم تا هجدهم ارديبهشت  برگزار و در مرحله اول اين تور ، دوچرخه سواران مسير 146 کيلومتري تبريز - اروميه را رکاب خواهند زد.

در مرحله دوم نيز دوچرخه سواران در مسيرهاي 175 کيلومتري اروميه - شبستر، مرحله سوم در مسير تبريز - جلفا به مسافت 129 کيلومتر ، مرحله چهارم در جمهوري خود مختار نخجوان به مسافت 99/6 کيلومتر، مرحله پنجم جلفا به کليبر به مسافت 145 کيلومتر و مرحله ششم و پاياني به مسافت 173 کيلومتر و در مسير کليبر- تبريز با هم به رقابت مي پردازند.

این تور بهترین فرصت برای شناساندن بناب بعنوان شهر دوچرخه و آشنایی هر چه بیشتر ایرانیان با قابلیتهای این شهر بود که متاسفانه به سادگی از دست رفت.