دیدار بین دو تیم هنرمندان تبریز و منتخب بناب که قرار بود روز پنج شنبه 29/2/90 برگزار شود بدلیل بارش باران لغو شد.

در این دیدار قرار بود جمعی از هنرمندان تبریز از جمله ستارگانی نظیر بابک نهرین و هاشم چاوشی رو در روی تیم منتخب بناب قرار گیرد و عواید آن صرف امور خیریه گردد.