مرکز خود اشتغالی بانوان شهرداری بناب افتتاح شد

در آخرین روز هفته مبارک دولت مرکز خوداشتغالی بانوان شهرداری بناب با  صرف هزینه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال افتتاح شد .

بانوان بنابی با ارائه تولیدات در این مرکز، خود ضمن کمک به تامین معاش خانواده با شرکت در امور اجتماعی نقش خود را بصورت قابل ملاحظه ای ایفاء خواهند نمود.

 همچنین برزگر جلالی شهردار بناب در این مراسم با اشاره به اهمیت تامین معاش توسط بانوان سرپرست خانواده از ایجاد خانه سلامت در این شهرستان ظرف چند روز آینده خبر داد .

خبرنگار صدا و سیما - پور ملا اقدم.