طی حکمی از سوی  شهردار بناب، نادر داوودی به معاونت اداری – مالی شهرداری بناب منصوب شد.

به گزارش بناب نیوز، مسعود برزگر جلالی در آیین معارفه معاون جدید اداری – مالی شهرداری بناب و تودیع مالک فردوسی معاونت اداری – مالی قبلی شهرداری اظهار داشت: با توجه به این تصمیم که معاونت اداری – مالی شهرداری را یک نفر عهده دار شود و مدیر عاملی سازمان اتوبوس رانی  و مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرستان بناب را یک فرد دیگر،لذا با طرح این تصمیم آقای فردوسی خودشان خواستار شدند به سمت قبلی خویش برگردند که ما پس از بررسی جوانب امر و با اعتقاد بر اینکه هریک از کارکنان شهرداری بناب توان اداره یک نهاد و یا سازمان را تا سطح شهردار شدن دارند آقای داوودی را به عنوان معاونت اداری – مالی شهرداری بناب در نظر گرفتیم.

شهردار بناب افزود:شهرداریها با توجه به وظایفی که بر عهده شان نهاده شده از منظر خدمات رسانی و اجتماعی نقش بسزایی دارند و خدمت 23 ساله اینجانب در این نهاد مردمی و وزارت کشور برایم ثابت کرده که صرف وقت در اینگونه سازمان ها کمتر از عبادت نیست و ارج و قرب بالایی در نزد پروردگار متعال دارد.

وی در ادامه گفته های خود با اشاره به مخاطرات مسئولیت پذیری خاطر نشان کرد: کارهای بزرگ،خطرهای بزرگی به همراه دارند و ما نباید به دلیل ترس از پیشامدها و پیامدها  از قبول مسئولیت شانه خالی کنیم.

خطرات زود گذر هستند و اگر این سختی ها و خطرات به خاطر خدمت به خداوند و بندگان او باشد لذت بخش است و حلاوتی خاص دارد.

شهردار بناب در خاتمه سخنان خود ضمن قدردانی از مالک فردوسی،  از همکاری سازنده وی در سمت معاونت اداری – مالی شهرداری قدردانی نموده و از معاونین ، مدیران و مسئولین واحدهای حاضر در جلسه خواست ضمن همکاری تنگاتنگ با نادر داوودی حتما فضای اداری صمیمی حاضر را حفظ نموده و با مهر و رافتی که در شهرداری و بین پرسنل بوجود آمده در خدمات رسانی بهتر و با کیفیت تر به شهروندان بنابی گام بردارند.

در پایان این مراسم با تقدیم لوح سپاس  از خدمات مالک فردوسی قدردانی و با اعطای حکم، نادر داوودی به عنوان معاون جدید اداری - مالی این نهاد معرفی شد.

روابط عمومی شهرداری بناب.