اگه یادتون باشه در هفته های گذشته مطلبی داشتیم با عنوان انتخاب کیوان چوپانی از بناب در تیم ملی دوی صحرانوردی دانش آموزان ایران جهت شرکتدر مسابقات آسیایی مغولستان.

 که واقعا هم افتخاری بزرگ به حساب میومد.

اما کیوان چوپانی و همتیمیاش به افتخار بالاتری رسیدن و اون کسب مقام اول تیمی این مسابقات آسیاییه.

البته خود کیوان هم مقام سوم انفرادیو کسب کرده.

این موفقیت بزرگو به همه ی همشهریای خوبم تبریک میگم.