افزایش مشارکت استادان و دانشجویان در فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها از اولویت های مهم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است .

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوری در جمع دانشگاهیان دانشگاه بناب با اشاره به اینکه وظیفه ما در حوزه فرهنگ ترویج شاخص ها، هنجارها و ارزش های فرهنگی درجامعه از طریق نخبگان است افزود: در این زمینه تلاش می شود بر افزایش همکاری استادان دانشگاه ها و دانشجویان در فعالیت های فرهنگی قانونمند و اسلامی توجه بیشتری شود.

هاشمی گفت: دانشگاه ها پیشگامان توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور است.

وی افزود : باید دانشگاه را به معنای واقعی کانون ترقی و پیشرفت جامعه تلقی کنیم و ضمن توجه ویژه به سرمایه های انسانی متخصص و متعهد، از ظرفیت آنها بهره مند شویم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوری سرمایه گذاری روی قشر فرهیخته جامعه و تقویت شبکه اجتماعی دانشگاهیان را ضروری دانست و افزود: اگر در این مسیر متحمل هزینه نشویم روحیه امید و تلاش در آینده دچار ضعف می شود.

هاشمی گفت: باید نقاط ضعف و تهدیدها را شناسایی کنیم و بدانیم با داشتن سرمایه های معنوی ، فرهنگ اصیل و تمدن ریشه دار می توان افق های پیشرفت و تعالی را طی کرد.

عکس: بالکانی (شرکت جلوه نما).