بزرگترین کاروان دانش آموزی راهیان نور از بناب عازم مناطق جنگی شد

تعداد 850 نفر از دانش آموزان بنابی جهت بازدید از مناطق جنگی کشور با بدرقه رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان راهی منطقه عملیاتی شمالغرب شدند.

برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان مقاطع مختلف با این مناطق و یادآوری رشادت های جان برکفان دفاع مقدس برای هر گروه یک راوی و یک روحانی تعیین گردیده بود.

این کاروان یکی از بزرگترین کاروانهای راهیان نور استان است که طی آن راویان به شرح روایات روز های جنگ خواند پرداخت .

پیش از این هم بیش از 800 نفر در قالب کاروان های مختلف از شهرستان بناب به این مناطق اعزام شده بودند.

پور ملا اقدم.