آزمايشگاه آكروديته مواد غذايي بناب روز دوشنبه با حضور نماينده مردم بناب در مجلس ، مديركل  استاندارد و تحقيقات صنعتي و مديركل دامپزشكي آذربايجان شرقي و نيز فرماندار اين شهرستان به بهره  برداري رسید.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان در اين مراسم گفت: باتوجه به اينكه بناب بعنوان قطب صنعتي و توليد مواد غذايي آذربايجان شرقي محسوب مي شود و از سويي مردم در مراجعه به آزمايشگاههاي تبريز دچار زحمت و مشكل مي شدند اين آزمايشگاه بمنظور ارائه خدمات به آنها ايجاد شده است.

شيرواني فر افزود: در تمامي شهرهايي كه تعداد واحدهاي توليد مواد غذايي بيش از حد باشد و پتانسيل و شرايط ايجاد آزمايشگاه ممكن باشد مي توانيم اين نوع آزمايشگاهها را داير كنيم.

 امير عباسعلي زاده مدير اين آزمايشگاه هم گفت: در اين آزمايشگاه مي توان تمامي مواد غذايي از جمله انواع خشكبار ، لبنيات ، فراورده هاي آرد و غلات ، فراورده هاي گوشتي ، نوشيدني ها و شيريني ها را در اولين فرصت و با بهترين امكانات و تجهيزات مورد آزمايش قرار داد.

 وي افزود: اين آزمايشگاه علاوه بر شهرهاي جنوب استان آذربايجان شرقي ، به چندين شهر همجوار با آذربايجان غربي نيز خدمات ارائه خواهد كرد.

براي ايجاد اين آزمايشگاه سه ميليارد ريال توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري شده و براي هشت نفر نيز بصورت مستقيم اشتغال ايجاد شده است.

اين دومين آزمايشگاه آكردوديته مواد غذايي استان آذربايجان شرقي است كه بعد از تبريز در شهر بناب راه اندازي شده است.