منشأ و پايه تمام تحولات بشري «فرهنگ» است

فرمانده انتظامي بناب آذربايجان شرقي در جمع معاونان پرورشي مدارس گفت: آنچه مي‌‌‌‏تواند منشأ و پايه تمام تحولات بشري واقع شود «فرهنگ» است.

سرهنگ علي سلطاني وش به مناسبت روز فرهنگ عمومي در جمع معاونان پرورشي مدارس گفت: اگر در عصر کشاورزي، منبع قدرت و حرکت «زور بدني و نيروي بازو» و در دوران اوليه صنعتي و مدرن، عامل تعيين‌‌‌‏کننده سرنوشت بشر، «پول و ثروت و قدرت اقتصادي و قدرت نظامي» بود، در جهان کنوني، ديگر نه از زور براي نقش آفريني بنيادين کاري ساخته است و نه از زر، بلکه آنچه مي‌‌‌‏تواند منشأ و پايه تمام تحولات بشري واقع شود «فرهنگ» است.

وي گفت: آنچه که به فرهنگ آسيب مي زند رواج بدحجابي، طلاق، فساد اداري، ضعف نظام آموزشي، مصرف بي‌رويه مواد مخدر و آسيب‌هاي ناشي از فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي مانند اينترنت و ماهواره، خشونت، حاشيه‌نشيني و اعتياد است.

به گفته وي؛ شناسايي و مطرح کردن اين آسيب‌ها به منزله وجود بحران نيست بلکه هدف درمان اين آسيب ها قبل از گسترش آنهاست.

فرمانده انتظامي شهرستان بناب ادامه داد: نبايد پايين بودن درصد آسيب‌ها موجب بي‌توجي به آنها شود و بايد اين آسيب‌ها مطرح و در دستور رسيدگي قرار گيرند.

سرهنگ سلطاني وش از دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي شهرستان خواست براي مقابله و کاهش اين آسيب ها با برنامه ريزي مناسب و اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي مشارکت لازم داشته باشند.

پايگاه خبري پليس.