جاده ی قدیمی تبریز-بناب اخیرا توسط شهرداری بناب مسیرگشایی شد و همشهریان برای رفتن به پارک فدک میتوانند از این مسیر استفاده نمایند.

این جاده مدتها بود که بلااستفاده مانده بود و بدلیل حجم زیاد تردد در جاده ی جدید، میتواند جایگزین مناسبی جهت عزیمت به پارک فدک و سایر مراکز موجود در این مسیر باشد.