جمعی از کوهنوردان بنابی برای اولین بار توانستند قله ی آرارات در ترکیه را فتح کنند.

 اعضای گروه کوهنوردی آذر بناب در این صعود را 15 کوهنورد زن و مرد بنابی تشکیل میداده اند.

قله آرارات با ارتفاع 5137 متر بلندترین قله ترکیه محسوب میشود و در نزدیکی های مرز ایران با ترکیه واقع شده است.