ابرهای پاییزه در آذربایجان شرقی بیشتر باریدند / بیشترین افزایش بارندگی در بناب

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: میانگین بارش های استان در سه ماهه پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش نشان می دهد.

میانگین بارش استان از ابتدای مهر تا اول دی ماه امسال را 172 میلیمتر اعلام کرد و گفت: این در حالی است در مدت مشابه سال گذشته به صورت میانگین 85.

6 میلیمتر بارش ثبت شده است .

وی با اعلام اینکه میانگین بارندگی پاییزه استان در دوره آماری بلند مدت 75.

5 میلی متر است، افزود: میانگین بارندگی پاییز امسال نسبت به دوره بلند مدت 2.

27 برابر رشد نشان می دهد.

مطلبی فر بیشترین افزایش بارندگی ثبت شده در سه ماهه ابتدای سال زراعی جاری را مربوط به شهرستان بناب با 214.

6 میلی متر اعلام کرد و گفت: بارندگی دراین شهرستان در مدت یاد شده نسبت به سه ماهه اول سال زراعی گذشته ( 36.

7 میلی متر ) نزدیک به شش برابر ( 5.

84 برابر ) افزایش یافته است.

وی گفت: بیشترین افزایش بارندگی فصل پاییز امسال نسبت به دوره آماری بلند مدت هم مربوط به شهرستان شبستر با 153.

8 میلی متر بارندگی و 2.

97 درصد افزیش می باشد.

مطلبی فر با بیان اینکه کمترین بارش پاییزه امسال از شهرستان میانه 100.

8 میلیمتر گزارش شده است ، افزود: بارندگی این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.

56 برابر و نسبت به دوره مشابه بلند مدت 1.

30 برابر افزایش دارد .

وی بارندگی شهرستان تبریز در سه ماهه ابتدای سال زراعی جاری را 162.

7 میلیمتر اعلام کرد و گفت: نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2.

20 برابر و نسبت به دوره آماری بلند مدت 2.

37 برابر افزایش نشان می دهد.

ایرنا.