روزهایی است که در کوچه و بازار سخن از بی توجهی به شهرستان می رانند ، سخن از دایه ی مهربان تر از مادر شدن برای منطقه بر سر زبان هاست و سخن از وکالت استانی شنیده می شود.

در فضایی گرد هم آمده ایم که حداقل به خاطر فاکتور دسترسی به اینترنت می توان ادعا کرد که با قشر فرهیخته ی شهرستان در ارتباطیم ولی بسیار آزار دهنده خواهد بود ، وقتی که ببینیم تفکر همین قشر فرهیخته نیز به نوعی بازتابی است از سخنان کوچه و بازار… بعد از سخنان نماینده ی محترم در هفته های اخیر انتظار سخنانی سنجیده تر و نقدهایی منطقی تر از همشهریان عزیز در این مکان داشتیم اما دریغ از … دوستان اگر بناب و بنابی داعیه ی پیشرفت دارد و سودای نقش آفرینی در ایجاد استان جدید در سر می پروراند،باید به مسائل ، جور دیگری بنگرد ، طور دیگری تصمیم بگیرد و به گونه ای دیگر فکر کند.

اگر می بینیم که فردی پیدا شده است که در منطقه علم اتحاد مسئولین استانی را بر افراشته باید این حرکت را به فال نیک گرفت.

همشهریان عزیز،اگر چه تلاش برای پیشرفت شهرستان خوب است ولی اگر این تلاش ها بدون هدف خاص منطقه ای و بدون در نظر گرفتن شرایط توسعه ی پایدار استان صورت پذیرد به مانند دوندگی سریع و نفس گیر روی دستگاه «تردمیل» خواهد بود،بدون هدف و مقصدی مشخص .

کافیست شما این مسابقه ی بدون هدف را در شهرستان های همجوار نیز متصور بشوید تا تبسمی تلخ بر لبانتان بنشیند… سروران عزیز چنان چه قبلا نیز اشاره شده است اگر امروز با مسائلی چون بحران دریاچه ی ارومیه دست به گریبانیم ، این مسائل حاصل همان «تردمیل»سواری های انفرادی وکلای قبلی استان ، بنا به درخواست ما شهروندان بوده که زمینه را برای تاسیس چند استان کویری جدید ، فراهم کرده است!!! گرچه این تفکر خود نیز جای نقد دارد ولی چون حرکتی روبه جلوست و هدف دار می تواند فعلا مشکل گشا باشد .

به طوری که حتی می توان نمود این قضیه را در مسائل کلان کشور نیز به نوعی مشاهده کرد،چنانچه اگر خواسته های مردم ، وکلای شهرستان ها را وادار به پرسش های نا به جا و طرح استیضاح های هدف دار و ابزاری نمی کرد به عبارتی چوب لای چرخ دولت برای حل مسائل منطقه ای گذاشته نمی شد ، دیگر مجلس محترم مورد هجمه ی دولتی قرار نمی گرفتند و مدعی برای از راس امور خارج شدن مجلس شورای اسلامی پیدا نمی شد! دوستان اگر این تفکر مورد قبول باشد واقعا رسالتی بزرگ در پیش خواهیم داشت تا مجلس را به جایگاه واقعی خود برگردانیم و گرنه مجلس فعلی نیز می تواند ضعیف تر و ضعیف تر گردد و مجلسی ضعیف نوید دولتی ضعیف خواهد داد و این دور تسلسل تا نا کجا آباد می تواند ادامه داشته باشد.

این دل نوشته فقط نقد دوستان را کم دارد و بس… .