حوالی ساعت 16:55 دقیقه روز شنبه 21 مرداد ماه سال 1391 شاهد زمین لرزه ای در شهرستان بناب بودیم.

و هنوز هم پس لرزه هایی احساس می شود.

مرکز این زمین لرزه شهرستان اهر اعلام شده است که شدت رمین لرزه 6.

2 ریشتر بوده است.

بزودی خبرهای تکمیلی در باره این زمین لرزه در سایت منتشر خواهد شد.

.