گزارش تصویری از صف طولانی مردم بناب و مراغه برای اهدای خون به زلزله زدگان با تشکر از جناب خاکزاد جهت تهیه عکس ها .