محصول پیاز بدون استفاده از ماسه بادی، بصورت الگویی در شهرستان بناب کشت شد

به گفته مدیر جهادکشاورزی بناب برای اولین بار در سطح استان آذربایجان شرقی با استفاده از بذرکار«پتوماتیک» (ریزدانه کار)، پیاز خوراکی رقم زرگان در سطح دو دهم هکتار و بدون استفاده از ماسه بادی بصورت الگویی در روستای «قره چپق» از توابع شهرستان بناب کشت شد.

جعفر صادقی امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت: در این روش آبیاری آن از طریق آبیاری نواری قطره ای انجام گرفت و مقدار بذر مصرفی از 10 کیلوگرم به پنج کیلوگرم کاهش یافته و راندمان آبیاری نسبت به آبیاری غرقابی تا 90 درصد افزایش می یابد؛ در صورتی که در شرایط غرقابی راندمان آبیاری حدود 35٪ است.

وی افزود: رقم زرگان به علت زودرس بودن برداشت، به موقع به بازار مصرف عرضه می شود و عملکرد آن حدود 55 تن در هر هکتار است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب بیان کرد: در این مزرعه علاوه بر رقم زرگان، ارقام پانکروکاستل نیز در سطوح مجزا کشت و عملکرد این ارقام با رقم قرمز آذرشهر(رقم غالب منطقه) مورد مقایسه قرار خواهد گرفت و ارقام زرگان و پانکروکاستل ارقام جدید و دارای پیاز سفید هستند که ارقام پانکروکاستل برای اولین بار در منطقه کشت شده اند؛ ولی کاشت رقم زرگان از سال زراعی 89-88 در این شهرستان با توزیع ده کیلوگرم بذر بین زارعین در ده قطعه آغاز و در سال زراعی جاری 50 هکتار از این رقم و حدود 50 هکتار از سایر ارقام جدید (پیاز سفید) در منطقه کشت شده است.

صادقی سپس با اشاره به خصوصیات رقم زرگان خاطرنشان کرد: زودرسی این قبیل ارقام از حدود یک ماه نسبت به نوع پیاز قرمز آذرشهر، همچنین عملکرد بالا، خاصیت انبارداری مطلوب و مقاومت زیاد به آفت «تریپس پیاز» از خصوصیات رقم زرگان است که رقم آذرشهر این خصوصیات را دارا نمی باشد و با توجه به زودرس بودن رقم زرگان حدود 2 هزار الی 2 هزار و پانصد متر مکعب در هر هکتار در مقایسه با رقم قرمز آذرشهر در مصرف آب صرفه جویی می شود و علاوه بر آن در تنظیم قیمت بازار نیز مؤثر خواهد بود.

مدیر جهادکشاورزی بناب پیش بینی کرد در صورت تأمین بذر، حداقل 500 هکتار از اراضی شهرستان در سال زراعی آتی به زیرکشت رقم زرگان برود.

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری در این شهرستان یک هزار و 700 هکتار از اراضی به زیرکشت محصول پیاز رفته و پیش بینی می شود حدود 75 هزار تن محصول پیاز از این مزارع پرداشت شود.

صادقی به کشاورزان توصیه کرد جهت جلوگیری از تخریب بافت خاک، حفظ حاصلخیزی و کاهش هزینه های تولید از ماسه دهی در امر کشت پیاز خودداری نمایند و به منظور صرفه جویی در آب مصرفی جهت استفاده از کمکهای بلاعوض که 85 درصد هزینه های اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار را دولت پرداخت می کند، نسبت به اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در مزارع خود اقدام کنند.

شهرستان بناب با 130 هزار نفر جمعیت در جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و به عنوان یکی از مراکز مهم و عمده تولید پیاز در کشور بشمار می رود.