تصاویر زیر مربوط به جمع آوری و ارسال کمک های مردمی در مسجد انقلاب بناب می باشد.

جای بسی خوشحالی است که در مدت زمانی بسیار اندک شاهد جمع آوری چندین میلیون پول نقد و اقلام مورد نیاز زلزله زدگان آذربایجان بودیم.

این اقلام امروز ظهر با یک دستگاه خاور و یک دستگاه وانت به مناطق زلزله زده ی ورزقان و هریس رهسپار عازم شدند.

.