عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر بر تمامی همشهریان عزیز و نجیب بنابی تبریک و تهنیت باد بناب نیوز .