آزادی محکومان به قتل، در جشن گلریزان شهرستان بناب

دو محكوم به يك قتل در جريان جشن گلريزان شهرستان بناب در آذربايجان شرقي آزاد شد.

با تلاش و رايزني‌هاي رييس دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب شهرستان بناب و هم‌چنين خير بنابي، آقاي «و.

ح» و خانم «م.

ع» که به قصاص نفس محکوم شده بودند در جشن گلريزان امسال شهرستان بناب آزاد شدند.

در پرونده اجرايي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بناب، دو نفر آقاي »و.

ح» و خانم «م.

ع» به اتهام مشارکت در قتل عمدي مرحوم «ف.

ع» به قصاص نفس محکوم شده بودند که از تيرماه 83 تاكنون در زندان مراغه بازداشت و زنداني شده بود که پس از تشريک مساعي فراوان و رايزني با اولياء دم و تلاش رييس دادگستري شهرستان بناب جهت تامين وجه درخواستي اولياء دم توسط خير بنابي، نهايتا در مراسم جشن گلريزان سال جاري، موجبات آزادي نامبردگان فراهم شده و آزاد شدند.