سرافزار خبر داد: تخصیص بیش از ۲۱ میلیارد ریال برای توسعه شبکه برق بناب

مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی گفت: امسال بالغ بر۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای توسعه شبکه برق بناب هزینه خواهد شد.

یوسف سرافراز دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به حوزه برق شهرستان بناب اظهار داشت: با وجود تنگناهای مالی دولت در سال ۹۳ با جذب اعتبارات لازم توسط امور برق بناب کارهای بزرگی انجام شده است.

وی در ادامه افزود: سال گذشته ۵۱۵ دستگاه چراغ در سطح شهرستان بناب نصب شده که با وصل و نصب این تعداد چراغ، تعداد چراغهای منصوبه این شهرستان در پایان سال گذشته به ۱۴ هزار و ۸۷۱ دستگاه رسید.

مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی تصریح کرد: بر اساس استانداردهای موجود مصرف انرژی در معابر عمومی متوسط ۲.

۵ درصد مصرف انرژی است که این رقم در شهرستان بناب ۳.

۵ درصد و نشان دهنده نصب چراغ های زیاد در بناب است.

سرافراز با بیان اینکه شرکت توزیع برق استان هم اکنون بابت بدهی مصرف برق واحدهای صنعتی و اداری ۱۹۰ میلیارد ریال طلب دارد گفت: با توجه به انباشت بدهی واحدهای صنعتی و اداری، شرکت توزیع برق توان و اعتبار لازم جهت رسیدگی به مشکلات و نیازهای برق مردم را ندارد.

وی در ادامه از تخصیص ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جهت توسعه شبکه برق شهرستان بناب نیز خبر داد و افزود: برای تسهیل در مراجعات مردم به ادارات برق ۹۰ دفتر پیشخوان در سطح استان راه اندازی شده است که ۹ دفتر از این پیشخوان ها در شهرستان بناب دایر شده اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: ۴۰۰ دستگاه چراغ برای استفاده در روشنایی معابر روستایی در این شهرستان اختصاص داده شده و این طرح امسال با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اجرا خواهد شد.

مهر.