کاروان دوم کمک های مردمی مسجد انقلاب اسلامی بناب امروز در میان روستاییان زلزله زده روستاهای هرزندیق - مشیر آباد - نیچران و دیبکلو از توابع شهرستان هریس که روستاهایی با در صد تخریب صد درصد و جمعا بیست نفر فوتی بودند توزیع شد.