قیمت پیاز در بازار مصرف بناب فروکش کرد

با ورود محصول پیاز بناب به بازار، نرخ این محصول در حد قابل توجهی در این شهرستان کاهش یافت.

از آنجایی که نرخ هر کیلو پیاز در بازارهای مصرف شهرستان بناب تا روزهای گذشته 12 هزار ریال بود، با وارد شدن نخستین محصول تولیدی این شهرستان به بازارهای مصرف نرخ این محصول پرمصرف تا هشت هزار ریال در هر کیلوگرم کاهش یافت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بناب با اشاره به اینکه بیشترین میزان پیاز تولیدی استان مربوط به شهرستان بناب است، گفت: این شهرستان قطب تولید پیاز در استان آذربایجان‌شرقی است و پیاز تولیدی این شهرستان در ماه‌های شهریور و مهر برداشت می‌شود.

جعفر صادقی اظهار امیدواری کرد؛ با آغاز برداشت پیاز در مناطق سردسیر کشور تا یک ماه آینده قیمت این محصول در استان تعدیل شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی بناب خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری یک‌هزار و 700 هکتار از اراضی شهرستان بناب به کشت پیاز اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود افزون بر 80 هزار تن محصول پیاز از مزارع این شهرستان برداشت شود.

شهرستان 130 هزار نفری بناب در جنوب مرکز استان آذربایجان‌شرقی واقع شده و به عنوان یکی از مراکز و قطب‌های عمده تولید محصول پیاز در کشور مطرح است.