تصاویر زیر به همت آقای علی اصغر رحیم زاده تهیه و در اختیار سایت بناب نیوز قرار گرفته اند.

آنچه حائز اهمیت است، لزوم شناسایی و شناساندن بیش از پیش زیبایی های طبیعت شگفت انگیز و متنوع بناب و اطلاع رسانی در این راستا می باشد و سایت بناب نیوز بنوبه خود، در جهت معرفی این توان بالقوه گام برداشته و برخواهد داشت.

در مطلب حاضر، نظاره گر چهارده تصویر زیبا از طبیعت بناب خواهید بود و بخش دوم این مطلب هفته آینده در سایت منتشر خواهد گردید.