قله آرگاتس ارمنستان زیر گامهای استوار دانشجوی بنابی

دختر دانشجوی دانشگاه پیام نور بناب موفق به فتح قله آرگاتس کشور ارمنستان شد.

فاطمه وحدانی دانشجوی رشته مدیریت پروژه ورودی سال 89 دانشگاه پیام نور بناب است که توانست به همراه پدرش قله 4هزار و 95 متری آرگاتس در کشور ارمنستان را فتح کند.

فاطمه وحدانی سال گذشته نیز موفق به فتح قله آرارات در کشور ترکیه شده بود.