کسب مقام دوم توسط کمیته سپک تاکرا بناب در رقابتهای سپک تاکرا قهرمانی استان

رقابتهای سپک تاکرا قهرمانی شمالغرب کشور به مدت یک روز در تبریز برگزار و تیم شهرداری تبریز با برتری بر رقبای خود عنوان قهرمانی استان و شمالغرب را کسب کرد و نماینده آذربایجانشرقی در رقابتهای قهرمانی کشور شد.

در این دوره از رقابتها که در سالن نابینایان مجموعه ورزشی امام علی (ع) واقع در خیابان قطران برگزار شد تیمهای دانشگاه ازاد ارومیه ، آموزش و پرورش مراغه ، هیات اردبیل ، جوانان تبریز ، هیات عجب شیر ، منتخب آذربایجانغربی ، هیات بناب ، منتخب آذربایجانشرقی و شهرداری تبریز با هم رقابت کردند که در رقابتهای قهرمانی استان پس از تیم شهرداری تبریز تیمهای کمیته سپک تاکرا بناب و جوانان تبریز دوم و سوم شدند.

در بخش رقابتهای قهرمانی شمالغرب کشور و انتخابی قهرمانی کشور پس از تیم شهرداری تبریز ، تیم منتخب آذربایجانغربی نائب قهرمان شد و دانشگاه آزاد ارومیه سو م شد.