اقدامی تامل برانگیز در حضور وزیر آموزش و پرورش/ ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور در بناب همچنان پابرجاست!

نشست دیروز وزیر آموزش و پرورش با مدیران مدارس و فرهنگیان بناب برخی حواشی را با خود داشت.

به گزارش بناب نیوز به نقل از فارس، سخنرانی محسن رحیمیان مسئول ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شهرستان بناب یکی از این حواشی نشست سیاسی وزیر آموزش و پرورش در بناب بود.

با اینکه بر اساس شنیده‌ها مدت‌هاست ستادهای انتخاباتی در شهرستان‌ها برچیده شده‌اند و تشکیلاتی به نام ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان‌ها نداریم، سخنرانی وی با این عنوان جای بحث دارد.

براساس این گزارش، مطالب طرح شده از سوی محسن رحیمیان مسئول ستاد انتخاباتی روحانی در بناب در این نشست هیچ سنخیتی با موضوع جلسه نداشت و سخنرانی وی مورد سئوال برخی از فرهنگیان حاضر بود و ای کاش رئیس جلسه یعنی فرماندار بناب با سراغی که از مدیریت ایشان داریم، جلسه را بهتر از این مدیریت می‌کردند.

از طرفی سخنرانی وی اظهارات نماینده فرهنگیان در این جلسه را که گفتند «99 درصد آموزش و پرورش سیاسی است» به نوعی تأیید کرد.

به هر حال انتظار می‌رفت این مطالب که در این نشست مطرح شد، در همایش‌ها و جلسات اعضای ستاد انتخاباتی مطرح شده و مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گرفت تا در یک جلسه تخصصی مربوط به فرهنگیان.