معاون عمرانی شهردار از آسفالت ریزی 2806 تنی در معابر بناب خبر داد.

به گزارش بناب نیوز ، سعید کیانپور معاون عمرانی شهرداری اعلام کرد: با توجه به درخواست های اهالی برای آسفالت معابر، شهرداری نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم شاهد تسریع در اجرای این طرح ها باشیم.

کیانپور ادامه داد: در اجرای این طرحها زیرسازی و آسفالت ریزی محل حفاری محلات کوی دانش و خیابان فرمانداری-فرهنگیان 4 خیابان پلیس-دیزج خیابان حکمت-انتهای گلبرگ 15 خیابان آب-جنب جداول بلوار مدرس ضلع شرقی و غربی- نشست حفاریهای جدید سطح شهر- محلات قسم باغی – میدان کاملو-بلوار شهریار قلم 12- بلوار رسالت ضلع شمالی وجای توسعه دربند قلم 11 بلوار شهریار-دریند الهیه 34 لب نهرجای توسعه ملک طباغی-خیابان پاسگاه-پیاده رو خیابان فرهنگ جلو مغازه امیر محمدی طبق فیش وصولی- دربند جنب مخابرات شهرک امام – دربند نرگس 4 دیزج مسیر شبکه بهداشت –انتهای گلبرگ 15 خیابان آب-مسیر محله قره پاپاق آغداش- طاهر 10 دیزج جنوبی-مسیر مدرسه کمربندی چمران- دربند شمس 20 کوچه شمس تبریزی به انجام رسیده است.

وی افزود: لکه گیری مسیرهای پشت بازار مهدیه -کوی شهرداری صنوبر 10- معابرعمومی داخل سطح شهر-بلوار سهند مسیر مدرسه هنرستان کارآفرین – بلوار رسالت ضلع شمالی و آسفالت میدان تامین اجتماعی و میدان شهریار نیز جزو این طرح بوده است.

روابط عمومی شهرداری بناب.