درخشش 3 نفراز دانش آموزان بنابی در مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی

سه نفر از دانش آموزان بنابی در پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی به مرحله کشوری راه یافتند.

به گزارش بناب نیوز، زهرا ابراهیمی و اسما معزز از دبیرستان نمونه زینبیه و حسام فخیم اکبر از دبیرستان فتح المبین به مرحله کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی راه یافتند.

همچنین، نیما پور رضا از مرکز استعداد های درخشان علامه طباطبایی و میلاد بابایی از دبیرستان آیت الله باقری بنابی برای شرکت در مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی و دفاع از طرح های خود عازم تهران شدند.

روابط عمومی آموزش و پرورش بناب.