طی 4 سال 20 هزار متر مربع برفضای آموزشی دانشگاه آزاد بناب افزوده شده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب گفت: طی چهارسال گذشته بیش از 20 هزار مترمربع فضای ساختمانی به مجموعه فضاهای ساختمانی این واحد افزوده شده که برابر فضای احداث شده ظرف 23 سال گذشته بوده است.

فرهاد ایرانی شامگاه پنجشنبه درمراسم بزرگداشت شهیدان باهنرورجایی با ارائه گزارشی از عملکرد چهارساله این واحد گفت: طی چهار سال گذشته امتیاز واحد بناب از 515 به یک هزار و 930 امتیاز افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین قبلی این واحد افزود: شاخصهای واقعی که عملکرد و توسعه دانشگاه را نشان می دهد، امتیاز توسعه است که مجموعه ای از شاخصهای عمرانی، پژوهشی و آموزشی است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب بعد از واحد تبریز اولین واحد در سطح منطقه 13 از نظر دستیابی به این شاخصه ها می باشد و واحد بناب را واحد پیشرفته و توسعه یافته در سطح منطقه و حتی کشور تبدیل نموده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب همچنین به پیشرفتهای عمرانی واحد بناب اشاره کرد و گفت: طی چهارسال گذشته بیش از 20 هزار مترمربع فضای ساختمانی به مجموعه فضاهای ساختمانی این واحد افزوده شده که برابر فضای احداث شده ظرف 23 سال گذشته بوده است.

فرهادایرانی افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را جزو سیاستهای آتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب برشمرد و تأکید کرد: اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است.

در ادامه مراسم از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب تجلیل بعمل آمد.