فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه بناب منتشر شد

دانشگاه بناب جهت تکمیل اعضای هیات علمی مورد نیاز خود ازمیان افراد متعهد و متخصص با مدرک تحصیلی دکتری دررشته های ذیل به صورت پیمانی دعوت به همکاری می نماید.

ردیف رشته تحصیلی گرایش جنس تعداد مورد نیاز بومی بودن مرد زن 1 ریاضی آنالیز تابعی غیرخطی * * 1 بلی 2 معماری تمامی گرایش ها * * 1 خیر 3 مهندسی شیمی پلیمر * * 1 خیر 4 مهندسی کامپیوتر نرم افزار * * 1 خیر 5 مهندسی مکانیک جامدات * 1 بلی 6 مهندسی برق کنترل( کارشناسی ارشد مخصوص مربیان دانشگاه بناب ) * 1 بلی شرایط و مدارک مورد نیاز برای متقاضیان : الف:شرایط -تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران - عدم منع قانونی از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی - داشتن صلاحیت عمومی - در شرایط مساوی اولویت با متقاضی بومی منطقه است .

- روزآمدی در حیطه تخصصی به استناد پژوهش های انجام شده، فعالیت های نگارشی و علمی و کنفرانسها توسط داوطلب که بایستی به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد .

ب- مدارک : -تکمیل فرم مشخصات متقاضیان فراخوان عمومی (فرم شماره یک) و ارسال آن از طریق سامانه فراخوان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری - تصویر ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی - تصویر آخرین مدرک تحصیلی و مدرک کارشناسی ارشد - تصویر تمام صفحات شناسنامه - سه قطعه عکس - تصویر کارت پایان خدمت - تصویر کارت ملی - ارسال مستندات مدارک علمی و اجرائی (پایان نامه ها- طرحهای پژوهشی اجرا شده – مقاله ها و سخنرانی ها و.

) روابط عمومی دانشگاه بناب.