وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات فرماندار بناب: سخنان فرماندار بناب صحت ندارد!

وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات فرماندار بناب اعلام کرد: سخنان فرماندار بناب صحت نداشته تنها برخی مدارس بناب فاقد تعداد کافی نیروی خدماتی هستند.

به گزارش بناب نیوز، به دنبال انتشار مطلبی در 22 مرداد 94 به نقل از ولی‌الله فرج‌اللهی فرماندار بناب که گفته بود، «مدارس بناب سرایدار ندارند!» وزارت آموزش و پرورش در مطلبی سخنان فرماندار بناب را نادرست خوانده و تصریح کرده است: تمام مدارس دارای ساختمان سرایداری، سرایدار داشته و فقط به علت کمبود شدید نیروی خدماتی که آن هم مشکل مدارس کل کشور است.

در ادامه این مطلب تصریح شده است: برخی مدارس منطقه فاقد تعداد کافی نیروی خدماتی هستند که آن هم در سایه تدابیر دولت تدبیر و امید و وزارت آموزش و پرورش در آینده قابل حل است.

فارس.