صبح امروز و همزمان با اول مهر ماه ، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و زنگ ایثار و مقاومت در سطح مدارس شهرستان بناب و بصورت نمادین با حضور مسئولین شهرستان، در دبیرستان تیزهوشان فرزانگان،نواخته شد.

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش بناب.