مراسم شبی با قرآن روز جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء و با حضور قاری بین المللی ایران ، استاد کریم منصوری ، برگزاری خواهد شد.

منصوری بیش از 10 پیش نیز در بناب حضور یافته بود و برنامه ای باشکوه را در مصلی اعظم بناب اجرا کرد.

این برنامه با حمایت دانشگاه آزاد واحد بناب و کانون قرآنی بیت القرآن والعترت بناب برگزار میشود.

این مراسم روز جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع بناب برگزار خواهد شد.