دوره های تمرینی تمرینی ورزش پاراگلایدر در بناب دایر شد.

این برای اولین بار است که در منطقه جنوب آذربایجان این رشته دایر می شود و نشان از پیشرفت بناب در زمینه هایی غیر از صنعتی و دانشگاهی است.

بنظر میرسد پیشرفتهای عظیم بناب در بخشهای صنعتی نظیر پروژه ی عظیم مجتمع فولاد بناب و نیروگاه حرارتی و زمینه های دانشگاهی نظیر دانشگاه آزاد بناب که در شرف تبدیل شدن به واحد جامع است و همچنین دانشگاه بناب که در سال جاری بصورت قطعی به دانشگاه ارتقا یافت باعث و زمینه ساز پیشرف در زمینه های دیگر در شهر بناب شده است.

از آن جمله میتوان به تغییرات عمده در سیمای شهر، حضور مداوم شخصیتهای بلند پایه سیاسی، علمی، و فرهنگی، و همچنین برگزاری رویدادهای مهم و سراسری در زمینه های مختلف نظیر همایش ملی هندسه در دانشگاه بناب و مسابقات قهرمانی کشور والیبال ساحلی اشاره کرد.

به موازات این پیشرفتهای عظیم اداره تربیت بناب نیز اقدام به برگزاری دوره های پرش با پاراگلایدر در بناب کرده است و در نظر دارد کلاسهای رشته هایی نظیر بیس بال، دراگون بوت، فلور بال، و هاکی را در بناب دایر کند.