تشکیل کارگروه فرهنگی پدافند غیرعامل بناب

کارگروه فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی ستاد پدافند غیر عامل بناب به مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

به گزارش بناب نیوز، جبیب صدقی رییس اداره ارشاد اسلامی بناب و مسئول کارگروه  با تبیین اهداف تشکیل کارگروه، وظایف اعضای گروه را با توجه به امکانات موجود بر شمرد .

وی پدافند غیرعامل را ایجاد بسترهای مناسب و ارتقاء آگاهی عمومی برای جلوگیری و یا کاهش حداکثری خسارات ناشی از حوادث نظامی و غیرنظامی خوانده و در توضیح وظایف کارگروه فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی اظهار داشت : این کارگروه وظیفه هماهنگی و یکسان سازی و برنامه ریزی آموزش در این خصوص را بر عهده دارد و باید بتواند در سطح جامعه با فعالیت مستمر موجب کاهش بار روانی حوادث پیش بینی شده و نشده گردد .

لذا کار این کارگروه مربوط به زمان وقوع بحران نبوده و دائمی می باشد .

حبیب صدقی همچنین برنامه ریزی برای مقابله با توطئه های فرهنگی دشمن با استفاده از تمام ابزارهای تکنولوژی روز دنیا را از جمله وظایف کارگروه های فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی پدافند غیر عامل خواند .

در ادامه جلسه پس از بیان نکته نظرات اعضا ، جلسه کار گروه با تصویب 4 مصوبه  وارائه سه پیشنهاد به ستاد شهرستان خاتمه یافت.

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب.