فاز اول سردر دانشگاه بناب رونمایی شد.

به گزارش بناب نیوز، این طرح نماد دانشگاه بناب است که گفته می شود دارای مفهوم علمی، فرهنگی و هنری بوده و نمادهای شهرستان بناب از قبیل پل تاریخی پنج چشمه و سرستونهای مساجد تاریخی در طراحی سردر دانشگاه تعبیه شده است.

عکس: روابط عمومی دانشگاه بناب.