25 کامیون مصالح ساختمانی از بناب به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ارسال شد

به دنبال ارسال کمکهای مردمی از شهرستان بناب به مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی، 25 کامیون مصالح ساختمانی از بناب به شهرستان های اهر، ورزقان و هریس ارسال شد.

این مصالح شامل آجر و ماسه شسته می باشد که در قالب دو کاروان به مناطق زلزله زده شمال استان آذربایجان شرقی ارسال شد.

مصالح مذکور را کارخانجات آجرپزی و ماسه شویی شهرستان بناب اهدا کرده اند.

تأمین و ارسال مصالح ساختمانی جهت کمک به بازسازی مناطق زلزله زده از شهرستان بناب هنوز هم ادامه دارد و در روزهای آتی چند کاروان دیگر هم اعزام خواهند شد.