فرماندار بناب گفت: در شش ماه اول امسال بیش از 8 هزارتن انواع خشکبار از اين شهرستان به 11 کشور دنیا صادر شده است.

سعید برقی افزود: با توجه به اینکه سطح آب‌های زیرزمینی بناب کاهش یافته و قسمتی از زمین‌های حاشیه این شهرستان به ویژه در نزدیکی دریاچه ارومیه به شوره‌زار تبدیل شده است؛ بنابراین زمین‌های این منطقه  برای کشت و پرورش دو محصول استراتژیک «زعفران و پسته» استعداد بسیار خوبی دارد.