آدرس تفرجگاه توران دره سی: بناب - جاده روستای شورگل (از مقابل انرژی اتمی)، 5 کیلومتر جلوتر از روستای قیماسخان تصاویر: علی اصغر رحیم زاده.