آغاز فعالیت هفته نامه "آذربایجان سسی" در بناب

هفته نامه آذربایجان سسی به مدیر مسئولی آقای حسن کاظم نژند اصل در بناب منتشر خواهد شد.

به گزارش بناب نیوز، این نشریه با اخذ پروانه فعالیت از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اردیبهشت ماه سالجاری انتشار خواهد یافت.

هفته نامه آذربایجان سسی در زمینه اجتماعی و فرهنگی منتشر ودر سطح استان آذربایجان شرقی توزیع خواهد شد.

در حال حاضر سه نشریه بصورت هفته نامه و دو هفته نامه و یک نشریه الکترونیکی دارای مجوز از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان بناب فعالیت دارند.

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب.